Жаппай сауалнамаҚұрметті қызмет алушылар, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасымен қанағаттану деңгейін анықтау мақсатында онлайн нысанда сауалнама жүргізіп жатыр. Сіз мемлекеттік қызметті ағымдағы жылы алған қызметтеріңіздің тізімінен таңдап бағалай аласыз.

СІЗДІҢ ПІКІРІҢІЗ БІЗ ҮШІН ӨТЕ МАҢЫЗДЫ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІ ЖЕТІЛДІРУГЕ КӨМЕКТЕСЕДІ
Массовый опрос


Уважаемый услугополучатель, Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы в целях определения уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг проводится онлайн анкетирование. Вы можете оценить государственную услугу, полученную в текущем году, выбрав из списка Ваших услуг

ВАШ ОТЗЫВ ОЧЕНЬ ВАЖЕН И ПОМОЖЕТ НАМ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ